Welke obstakels en mogelijkheden tot verbetering zien patiënten en hun zorgverleners in de dagelijkse praktijk bij de behandeling van IBD?

IBD-Patiëntreis

Wij hebben vele gesprekken met patiënten en experts uit het veld gevoerd om goed te begrijpen hoe de behandeling van IBD eruit ziet. Onze inzichten hebben we samengevat in drie innovatiethema’s die zijn onderverdeeld naar belangrijkheid. Daarnaast is de patiëntreis van de eerste klachten tot het leven met IBD helder voor u in kaart gebracht.

IBD Patiëntreis - piramide - innovatiethema’s

Wij dragen graag in brede zin bij aan de verbetering van de IBD-zorg in Nederland. Log in met uw BIG-nummer om uw gratis exemplaar van de IBD-Patiëntreis aan te vragen, waarbij wij ons graag laten uitnodigen om hierover met u in gesprek te gaan.

Log in om het gehele artikel te lezen

BIG-nummer niet bij de hand? Kijk op www.bigregister.nl.

Op het besloten deel van deze website maakt Takeda gebruik van cookies waarmee zij uw websitebezoek kan analyseren. Hierdoor kan Takeda bijvoorbeeld de inhoud van en navigatie door de website optimaliseren en u nog gerichter van informatie voorzien. Lees hier meer over Takeda's privacybeleid.