Inflammatory bowel disease (IBD) is een chronische ziekte waarbij ziektecontrole belangrijk is, zowel op korte als lange termijn. Non-respons – of dat nu primair of secundair is – beïnvloedt niet alleen de ziekteontwikkeling negatief, het heeft tevens een aanzienlijk effect op de kwaliteit van leven (QoL) van patiënten en dient dus vermeden te worden. Aanhoudende remissie vormt dan ook een belangrijk behandeldoel. Wat is de laatste stand van zaken in de wetenschap? 

Log in om het gehele artikel te lezen

BIG-nummer niet bij de hand? Kijk op www.bigregister.nl.

Op het besloten deel van deze website maakt Takeda gebruik van cookies waarmee zij uw websitebezoek kan analyseren. Hierdoor kan Takeda bijvoorbeeld de inhoud van en navigatie door de website optimaliseren en u nog gerichter van informatie voorzien. Lees hier meer over Takeda's privacybeleid.