In samenwerking met prof. C. Ponsioen (Amsterdam UMC, locatie AMC), dr. R. West (Franciscus Gasthuis) en prof. G. Bouma (Amsterdam UMC, locatie VUmc) organiseerde Takeda op 21 februari 2019 een live online nascholing over veiligheid tijdens geavanceerde IBD-behandeling. Deze nascholing is nu on demand beschikbaar.

De komst van nieuwe middelen maakt dat veiligheid mede bepalend is voor de keuze bij specifieke patiëntengroepen. Niet altijd is duidelijk wanneer er sprake is van een bijwerking, en waar en waarom deze geregistreerd moeten worden.

Daarom staan we bij deze online nascholing stil bij de volgende onderwerpen:

  • De cyclus van bijwerkingenregistratie: waar en hoe dient een bijwerking gemeld te worden?
  • Beschikbare geneesmiddelen: welk middel kiest u na het falen van conventionele IBD- therapie op basis van de veiligheid?
  • Wat zijn veelvoorkomende bijwerkingen en hoe gaat u daarmee om?


U bekijkt het webinar door in het scherm hierboven te klikken. Om de nascholing te kunnen volgen dient u zich te registreren met uw BIG-nummer.

De nascholing is geaccrediteerd met 1 accreditatiepunt door de NVMDL.

Toets informatie en instructies 

Na afloop van de online nascholing zal een toets worden afgenomen om uw kennisniveau te testen. Let op: om in aanmerking te komen voor accreditatie dienen ook de tussentijdse pollvragen beantwoord te worden.

  • Om de toets te kunnen maken heeft u voldoende kijkminuten nodig. In de blauwe balk bovenaan het scherm kunt u zien hoe lang u nog moet kijken om de toets te kunnen maken. Deze balk verschijnt door met de muis over het scherm te bewegen.
  • Na het behalen van de minimale kijktijd, verschijnt de groene toets balk vast boven in beeld. De knop toets is nu wit.
  • Na het maken van de toets dient u deze in door op de knop ‘indienen’ te klikken.
  • Om terug te keren naar de player klikt u vervolgens op ‘Sluiten’.