Een universeel behandelplan voor patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa bestaat niet. Er leiden meerdere wegen naar remissie.
Individuele patiënt karakteristieken en -voorkeuren zijn onderdeel van de start van de therapie. De evaluatie daarvan bepaalt het vervolg. Met de komst van IBD casuïstiek in de app ‘37 degrees celcius’ van ontwikkelaar SEI Healthcare ontstaat de mogelijkheid tot het virtueel simuleren van een behandelplan.

App met IBD-casuïstiek

De specifiek op beroepsbeoefenaren gerichte app ‘37 degrees celcius’ bestond al langer maar heeft recent IBD casuïstiek toegevoegd aan de lijst van ondersteunde indicaties.

De web-app omvat twee colitis ulcerosa patiënt profielen en drie gericht op de ziekte van Crohn. Deze virtuele patiënten zijn tot stand gekomen met ondersteuning van:

  • dr. Séverine Vermeire, MD PhD, Department of Gastroenterology, University Hospital Gasthuisberg, Leuven (België)
  • Silvio Danese, MD PhD, Instituto Clinico Humanitas, Milan (Italië).

De belangrijkste kenmerken:

  • Ontmoet IBD-patiënten in een virtual reality omgeving.
  • Elke casus biedt artsen uitdagingen bij het herkennen en diagnosticeren van een aandoening, ontwikkelen van een individueel behandelplan en het monitoren van het beloop.
  • Ontvang informatie over de status van de virtuele patiënt, maak beslissingen en krijg expert feedback op de gemaakte keuzes.
  • Een doordacht feedbackmechanisme verbetert het inzicht in oorzakelijke verbanden.
  • Bekijk je eigen prestaties en je score ten opzichte van peers.

Download

De gratis webapp van SEI Healthcare is via de browser te openen en geschikt voor IOS, Android, Tablet en Desktop. Gegeven het feit de app uitsluitend voor beroepsbeoefenaren is bedoeld is eenmalig inloggen (met DocCheck) vereist.