Telemonitoring via ‘mijnIBDcoach’ draagt bij aan efficiëntere zorg

In Nederland hebben circa 80.000 mensen een inflammatoire darmziekte (IBD) en de incidentie stijgt. Een grote patiëntengroep, waarvoor de zorg onder druk staat vanwege het huidige tekort aan MDL-artsen. Er is behoefte aan oplossingen. Aan meer MDL artsen, maar ook aan structurele veranderingen van het zorgproces. E-health toepassingen kunnen hieraan bijdragen.

“MijnIBDcoach is een zelfmanagementprogramma bij de behandeling van IBD. Ons grootschalige onderzoek naar deze tool, recent gepubliceerd in The Lancet toont aan dat het de zorg efficiënter inricht: door gebruik van de tool krijgen meer patiënten betere en betaalbaardere zorg”, aldus arts-onderzoeker Marin de Jong (MUMC+). Zij is vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van ‘mijnIBDcoach’.

De tool verandert de dagelijkse praktijk: meer zorg op maat
Door gebruik van ‘mijnIBDcoach’ verminderde het aantal polikliniekbezoeken met 39 procent. Marin de Jong: “De tool voorkomt overconsumptie. De patiënt bezoekt de arts vooral bij alarmsymptomen, en niet meer standaard zo’n drie keer per jaar. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat het werk van de arts een andere inhoud krijgt: minder routine controles, waardoor er op de polikliniek meer ruimte ontstaat voor complexe patiënten of acute problematiek.”

Meerwaarde
Gespecialiseerde verpleegkundigen volgen de patiënten via ‘mijnIBDcoach’. Zij signaleren alarmsymptomen in een vroeg stadium, en plannen zo nodig een consult in. Door deze strakke monitoring voorkomt de tool complicaties en ziekenhuisopnames. Marin de Jong: “Het aantal ziekenhuisopnames verminderde met 50 procent. De grote afname van opnames en polikliniekbezoeken is interessant, omdat het in potentie de zorg goedkoper zou kunnen maken. Voor patiënten betekent het ook winst. IBD patiënten zijn vaak jong, met drukke baan en/of kleine kinderen. Door de app hoeven ze minder vaak naar het ziekenhuis. Daarnaast zorgt het gebruik van de app voor ziekte-inzicht en zelfmanagement. De betrokkenheid van de patiënt vergroot de therapietrouw.”

Potentie voor de toekomst
Op dit moment gebruiken 5 ziekenhuizen ‘mijnIBDcoach’, zijn 30 ziekenhuizen geïnteresseerd, en is er internationale aandacht o.a. vanuit Australië, Tsjechië en de VS. Mogelijke hindernissen zijn financiering, capaciteit van gespecialiseerde verpleegkundigen, en regelgeving rondom privacy. Marin de Jong: ”Onze tool is ISO gecertificeerd op privacy, en we zijn in gesprek met VWS en zorgverzekeraars over een financieringsmodel. Na financiering verwacht ik brede uitrol van ‘mijnIBDcoach’. Want gebruik van de tool maakt de zorg gepersonaliseerd, kwalitatief beter, betaalbaarder, en ook gewoon leuker voor iedereen. Daarnaast onderscheidt ‘mijnIBDcoach’ zich van andere tools doordat het geschikt is voor alle IBD patiënten, ongeacht bijvoorbeeld medicatie of leeftijd.”

Stimulans voor andere e-health toepassingen
“MijnIBDcoach kan ook leidend zijn voor de ontwikkeling van tools voor andere chronische ziekten, zoals diabetes mellitus, hartfalen en COPD. De opbouw van de tool, wat het meet en in welke frequentie, kun je vrij eenvoudig vertalen naar soortgelijke chronische aandoeningen”, aldus Marin de Jong. “Ook de manier waarop wij de tool ontwikkelden, in nauwe samenwerking met gebruikers en IT specialisten, heeft toekomst. Hopelijk stimuleert ons succes ook andere e-health toepassingen.”