Van 6 tot en met 9 maart 2019 vond het 14e ECCO congres in Kopenhagen plaats, met als thema: research drives clinical care. Er werden in totaal 1228 wetenschappelijke abstracts ingediend. Daarvan waren:

  • 38 mondelinge presentaties in het wetenschappelijke programma
  • 90 digitale mondelinge presentaties (5 min mondelinge presentatie per abstract)
  • 861 poster presentaties

Verder waren er maar liefst 17 satellietsymposia. Nederland was zeer goed vertegenwoordigd in diverse sessies en posters. Wij hebben de topprestaties van eigen bodem in Kopenhagen op een rijtje gezet.

Nederland in beeld in Kopenhagen

ECCO grants 2019

  • René van den Wijngaard, Amsterdam UMC – Locatie AMC
  • Lissy de Ridder, Erasmus MC
  • Nina Lansdorp, AMC Amsterdam UMC – Locatie AMC

Pioneer award 2019

AMC Medical Research BV, Project Coordinator: Geert D’Haens – Epigenetic and microbial biomarkers defining the response to biology treatment in Crohn’s disease

Twee Nederlandse onderzoekers behoorden tot de top 10 beste “digital oral presentation” (DOP):

1. Anne Strik, verbonden aan het Amsterdam UMC – Locatie AMC – Dashboard driven versus conventional dosing of infliximab in Inflammatory Bowel Disease patients: The PRECISION trial

In deze Nederlandse multicenter studie werd aangetoond dat gepersonaliseerde infliximab dosering op basis van een dashboard resulteerde in een significant hoger aandeel patiënten dat klinische remissie behield gedurende 1 jaar behandeling in vergelijking tot patiënten die conventioneel behandeld werden met infliximab.

2. Michiel de Jong, verbonden aan het RadboudUMC – Increased risk of advanced neoplasia in Inflammatory Bowel Disease patients with recurrent low-grade dysplasia

In een groot Nederlands cohort (afkomstig uit het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief) van IBD-patiënten met laaggradige dysplasie (LGD) werd gevonden dat terugkerende LGD bij follow-up colonoscopy het risico op gevorderde neoplasie significant verhoogd (HR 1.70).