Shared Decision Making is een belangrijk onderdeel van de huidige beweging richting persoonsgerichte zorg. Bij Shared Decision Making kiezen arts en patiënt samen het beleid dat het beste past bij de situatie van de patiënt waardoor therapietrouw en kwaliteit van leven verbeteren1. In de IBD behandeling maakt het groeiende aanbod van medicatie met nieuwe werkingsmechanismen en toedieningsvormen dat er ook steeds meer te kiezen valt.

Patiënten willen meebeslissen
Onderzoeken naar ‘Shared Decision Making’ wijzen uit dat het merendeel van de patiënten betrokken wil worden bij het nemen van belangrijke beslissingen over zijn behandeling. Patiëntenfederatie Nederland noemt in zijn meldactie van augustus 2017 dat 94% van de patiënten behoefte heeft om samen te beslissen2. Een onderzoek onder IBD patiënten van Baars et al.3 wees uit dat 81 procent het erg belangrijk vindt om mee te beslissen, en dat 17 procent dit tamelijk belangrijk vindt.

Landelijke initiatieven ondersteunen ‘Shared Decision Making’
Politiek en zorgverzekeraars ondersteunen steeds meer initiatieven die dit ‘samen beslissen’ bevorderen. Zo is onder meer in 2016 de landelijke campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ gestart, en geeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars financiering aan projecten die aandacht geven aan keuzemomenten in de behandeling.

Shared Decision Making in de IBD Zorg
In de IBD Zorg zijn veel ontwikkelingen richting een meer persoonsgerichte zorg. De patiënten-app ‘MijnIBDCoach’ is hiervan een succesvol voorbeeld. Op dit moment gebruiken zeven ziekenhuizen deze app en dat aantal is groeiende. De app bevat informatie over IBD en de behandeling, maar ook bijvoorbeeld een registratie van ‘patiënt-reported outcome measures’ (PROM’s). Ook de CCUVN (Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland) neemt belangrijke stappen ter ondersteuning van samen beslissen, zoals de ‘IBD Zorgwijzer’ en de patiëntfolder ‘In vijf stappen naar een goed gesprek’. De IBD zorgwijzer geeft de patiënt informatie over de tien belangrijkste keuzemomenten in behandeling en dagelijks leven met IBD.

ECCO 2018

Ook op het recente ECCO congres half februari was aandacht voor nieuwe zorginnovaties in gepersonaliseerde zorg, bijvoorbeeld bij sessiethema’s als ‘Treatment strategies’ en ‘practicalities of IBD patient care’. Zo waren er presentaties over de gepersonaliseerde risicovoorspellingstool ‘PROSPECT en over de ‘HealthPROMISE’ app, een beslissingsondersteunende app waarin patiënten zowel hun kwaliteit van leven als hun symptomen bijhouden. Daarnaast kregen meerdere onderzoeken over geïndividualiseerde thuismonitoring, zowel bij tieners als bij volwassenen, een podium. Lees hier het interview met MDL-arts Peter Houben over ECCO 2018.

 

 

NL/IBDD/17/0016ah

1. Siegel CA. Shared decision making in inflammatory bowel disease: helping patients understand the tradeoffs between treatment options. Gut. 2012 Mar;61(3):459-65.
2. Meldactie ‘Samen Beslissen met de zorgverlener’, Patiëntenfederatie Nederland, augustus 2017
3. Baars et al, Patients’ Preferences regarding Shared Decision-Making in the Treatment of Inflammatory Bowel Disease: Results from a Patient-Empowerment Study, Digestion 2010; 81:113-119