Uw patiënten proberen zich te verhouden tot een leven met IBD.

Om daar steun bij te geven heeft Takeda -in nauwe samenwerking met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) en diverse zorgverleners- twee websites ontwikkeld.

Digitale plekken om invulling te geven aan de grote behoefte van patiënten aan juiste en volledige informatie over hun ziekte.

In aanvulling op de informatie uit uw spreekuur, verzorgen wij met onder meer vereenvoudigde animaties een deel van de patiënten informatie om thuis na te lezen. Uiteraard is die informatie afgestemd met MDL-artsen, IBD-verpleegkundigen en wetenschappers.

Dat betekent dat u in de toekomst IBD-patiënten bij u aan tafel krijgt, die beter zijn geïnformeerd over hun ziekte en het mogelijke beloop daarvan.