Voor de tweede keer organiseerde het Young Initiative on Crohn’s and Colitis (Young-ICC) de ‘Takeda Young-ICC Research Prijs’. 12 inzendingen en 3 winnaars. Tijdens de ICC-dag op 26 september jl. presenteerden de winnende deelnemers hun IBD-papers en namen hun prijs in ontvangst.

‘IBD-onderzoek stimuleren onder jonge artsen en wetenschappers’, dát is de gedachte achter de Research prijs. Deelnemende onderzoekers zijn lid van Young-ICC en eerste of tweede auteur van een artikel over een IBD-gerelateerd onderwerp, dat gepubliceerd is in 2016 of 2017.

De jury heeft de 12 inzendingen beoordeeld op 4 criteria: originaliteit/creativiteit, kwaliteit van de studie-opzet, leesbaarheid (taalgebruik, tabellen en grafieken) en de implicaties voor de patiënt.

Travelgrant

Tijdens de ICC-dag op 26 september werden de winnaars bekendgemaakt. Zij hebben hun onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd met de aanwezigen. Hun intensieve research werd beloond met een travelgrant van resp. € 2000, € 500 en € 250, overhandigd door Vince Biemans (Y-ICC lid) en Mark Buunen (medisch directeur Takeda Nederland). De prijs is te besteden aan een wetenschappelijk congres naar keuze. Daarmee worden zij in staat gesteld kennis en kunde omtrent IBD-onderzoek op te doen en te delen, om een impuls te geven in de bijdrage die Nederland levert in dezen.

Winnaars

De drie winnaars van de Takeda Young-ICC Research Prijs (en hun publicaties):

Jury

De leden van de onafhankelijke jury die alle inzendingen beoordeelden zijn: Tineke Markus (directeur patiëntenvereniging CCUVN), dr. Frank Hoentjen (ICC, MDL-arts), drs. Michiel Voskuil (Young ICC, arts-onderzoeker) en dr. Carmen Horjus (MDL-arts).

Young ICC research prijs
v.l.n.r.: Frank Hoentjen, Vincent van Unen, Tineke Markus, Floris Imhann, Mark Buunen, Marin de Jong, Carmen Horjus en Michiel Voskuil.